Cargo   Grado   Nombre Completo   Celular
             
Delegado   Sgto 1º   Oscar Ríos Beiza   87296424
           
Subdelegado   Cabo 1º   Juan Gimen Colil  
           
Subdelegado   Cabo 2º   Ricardo Aran Antivilo  
           
Subdelegado   Cabo 2º   Luis Aguilar Zurita  
           
Subdelegado   Cabo 2º   Maria Gonzalez Cea  
             

Volver a menú