Cargo   Grado   Nombre Completo   Celular
             
Delegado   Sgto 2º   Carlos Fredes Araya   87296422
           
Subdelegado   Cabo 1º   Giovanni Pinto Capello  
           
Subdelegado   Cabo 2º   Christian Alaniz Monasteri  
           
Subdelegado   Cabo 2º   Ivonne Olivares Mondaca  
           
Subdelegado   Cabo 2º   Marcelino Irribarra Astete  
             

Volver a menú